Czas rozkładu śmieci

Chusteczki higieniczne rozkładają się przez 3 miesiące, ogryzek jabłka około 6 miesięcy, niedopałek papierosa – 1,5 roku, guma do żucia około 5-6 lat, metalowa puszka rozkłada się przez 10 lat, a styropianowy kubek 50 lat. Worki foliowe rozkładają się od 100 do 200 lat. Czas potrzebny na rozłożenie się plastikowej butelki oraz pieluch jednorazowych to 500 lat.

Sankcje prawne

Składowanie śmieci w nielegalny sposób podlega sankcjom prawnym. Jeśli sprawca takiego czynu działa nieumyślnie grozi mu kara grzywny, ograniczenie wolności lub dwuletnie pozbawienie wolności. W przypadku, gdy czyn wpłynął na zagrożenie zdrowia człowieka, spowodował istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi, albo był przyczyną znacznych zniszczeń w świecie roślinnym lub zwierzęcym, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.