Jak prawidłowo postępować z odpadami niebezpiecznymi

Takie odpady można oddawać albo do GPZON-ów – Gminnych Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych albo do PSZOK-ów –Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Czasami gminy na swym terenie tworzą też tzw. Eko-punkty, do których można oddać nieodpłatnie np. pralkę, lodówkę czy inne urządzenie elektryczne czy też zużyte opony, przeterminowane leki etc…

Drogi czytelniku sprawdź proszę gdzie na terenie twojej gminy znajduje się jeden z wymienionych punktów i regularnie dostarczaj tam opakowania po odpadach niebezpiecznych. Tylko tyle i aż tyle każdy z nas może zrobić na dla naszego środowiska!!