Niebezpieczeństwo pod stertą śmieci

Zagrożenia jakie towarzyszą dzikim wysypiskom śmieci można podzielić na trzy grupy: zagrożenia względem środowiska, ludzi i zwierząt.

  1. Zagrożenia dla człowieka – dzikie wysypiska emitują nieprzyjemny odór pochodzący z gnijących substancji organicznych. Poważnym problemem towarzyszącym dzikim wysypiskom śmieci jest zagrożenie epidemiologiczne. Pojawia się ono ze względu na możliwość występowania w odpadach grzybów oraz szczepów bakterii. Wokół nielegalnych stert gromadzą się owady, ptaki i gryzonie, które zwiększają ryzyko rozpowszechniania się drobnoustrojów.
  2. Zagrożenia dla środowiska – składowiska negatywnie wpływają na walory estetyczne krajobrazu. Powodują chemiczne i mikrobiologiczne zanieczyszczenia wód powierzchniowych oraz wód gruntowych. Wpływają na skażenie gleb, które je otaczają. Zalegające na nielegalnych wysypiskach odpady niebezpieczne: baterie, resztki farb, lakierów, oleju samochodowego, farmaceutyki, środki ochrony roślin, zanieczyszczają wody i glebę metalami ciężkimi. Unoszące się nad dzikim składowiskiem śmieci substancje lotne – siarkowodór i metan, zwiększają ryzyko pożaru.
  3. Zagrożenia dla zwierząt – dzikie wysypiska to zagrożenie też dla dzikich zwierząt, które odpady np. w postaci plastikowej folii, traktują jak pożywienie. Ponadto są niebezpieczne dla ptaków, które wykorzystują sznurki wykonane z tworzyw sztucznych jako materiał do budowania gniazd. Syntetyczne nitki wpijają się w skórę piskląt, powodując okaleczenia lub śmierć młodych.